banner blind mann

Hva er banner blindness og hvordan utfordrer det tradisjonelle annonser?

Banner blindness er et amerikansk begrep som definerer hvordan vi overser annonser vi blir eksponert for.

Sist du var inne på en nettavis, hvor mange av annonsene husker du? Mest sannsynlig har du gått glipp av mange. Allikevel vet du hvor menyene er, hvordan du søker og du får med deg de største overskriftene.

Besøkende på en nettside har lært seg å ignorere annonser og det som ser ut som annonser. Vi overser de plassene som tradisjonelt er dedikert til annonser.

For mye reklame

Vi blir daglig eksponert for reklame via nettaviser, søkemotorer, youtube og e-poster. Nesten uansett hvor vi beveger oss «flasher» reklamene mot oss. Dette har vi lært å skille ut.

Tunnelsyn

Banner blindness kan sees i sammenheng med tunnelsyn. Vi får tunnelsyn på nettet når vi leser innhold som er av interesse. Vi fokuserer på det som gir oss verdi, og mister fokus på det rundt som ikke tilfører noe. I denne kategorien kommer annonser.

Begrensninger

Det er begrenset hvor mye informasjon vi kan håndtere samtidig. Vi har derfor blitt spesialister på å bruke de elementene vi kjenner til. Menyer, søkebokser, overskrifter, etc. Vi overser det som ikke er en del av det vi leser.

Eksempel på heatmap

Illustrasjon: Eksempelet over illustrerer hvordan en typisk heatmap ser ut. De røde områdene viser hvor øye er aktivt, gult gir mindre aktivitet og blått lavest. I det grå området er det ikke registrert noen øye aktivitet.

Spennendes analyser

Det er gjort en rekke spennende analyser. Både de enkle og mer avanserte hvor det benyttes øyeskanning for å spore hvordan leserne beveger øynene når de er på nett. Det som er felles for undersøkelsene er at vi overser mye av reklamene vi blir eksponert for.

Spar penger

Neste gang du bruker markedskroner på digitale annonser, er kunnskapen om banner blindness viktig informasjon å ha med seg. Ikke bli overrasket hvis resultatene uteblir med tradisjonelle annonser. Majoriteten legger nemlig ikke merke til annonsen din(uansett hvor fine de er). Misforstå oss rett. Annonser fungerer så absolutt, men kreativititen må utfordres. Vi snakker ikke om kreativ design, men kreativ utførelse.

Kreative sjeler

Banner blindness er ikke et nytt fenomen.

Når analysene ble lagt frem for allmennheten, var det flere kreative grafikere som begynte å produsere annonser som så ut som registreringsskjema. Når noen prøvde å registrere seg var skjema kun et bilde med link til annonsørens hjemmeside.

Det er fortsatt noen få som bruker denne taktikken, noe vi i Optigon fraråder. Det skaper kun dårlig kundeopplevelse og merkevaren blir svekket.

Eksempel på registreringsskjema

Eksempel på hvordan en annonse kunne se ut i en nettavis.

Kontakt oss gjerne for en samtale

Kontakt oss nå