Digital strategi pc analyse

Hva er viktig å huske når du velger en digital strategi?

Det å satse digitalt krever ofte store investeringer og det er viktig å tenke godt gjennom både strategi, marked og merkevaren før du setter i gang. Har du i tillegg en fysisk butikk må den inkluderes i strategien. Den fysiske butikken er den viktigste inntektskilden under en oppstart av en nettbutikk, og viktig at denne ikke blir nedprioritert.

Bedrifter som ikke har kjennskap til nett kan fort bli usikre på hvordan de skal gå frem, og det ligger flere potensielle farer som vi skal se nærmere på. Har du en egen fysisk butikk og har bestemt deg for at du nå vil forsterke salget ved å gå digitalt, kan det være et fornuftig og viktig valg hvis du vil være synlig i fremtiden.

Viktige grunner til å gå digitalt

Det mest naturlige er jo at markedet går denne veien og at du ønsker å være tilstede der kundene er. Men det er også en rekke andre gode grunner til å gå digitalt.

Det kan bety betydelige kostnadskutt og selge digitalt. Dette uavhengig om det er produkter eller tjenester. Salgskostnaden går ned og det vil gi lavere kostnader generelt, som de tradisjonelle butikkene sitter med.

Men for selskaper som selger varer vil kostnadskutt alene ikke være godt nok. I dag har store selskaper allerede gjort det. Derfor vil det ikke gi et stort konkurransefortrinn. I tillegg har store nettselskaper som Zalando, Amazon og JD gått detaljert til verks for å kutte kosten. De har også betydelige volum som kan gi bedre betingelser fra sine underleverandører. Misforstå oss rett, man skal alltid tenke på kost, men det bør være noe mer.

Husk å vær tydelig i strategien

Pass også på å være tydelig i strategien. Alternativt kan det medføre høye kostnader. Gjør gode analyser i forkant og prøv å minimaliser risiko slik at du ikke blir sittende med mange varianter som koster mer enn det smaker. Det å ha en lite tydelig nettstrategi kan fort bli kostbart.

Heller ikke glem hvor inntektskilden kommer fra i dag. Det å satse digitalt vil ta tid og det er viktig å ikke glemme hvor du får inntektene fra. Selv etter lansering av nettsiden må dagens inntektskilde ikke settes til side.

Det som kan være spesielt utfordrende er å knytte den tradisjonelle virksomheten til en digital satsing. Dette må gjøres på en måte som ikke skaper interne eller eksterne konflikter. Det kan fort oppstå interne konflikter hvis de som jobber i den tradisjonelle kanalen føler seg nedprioritert, og det kan også bli eksterne konflikter hvis kunden opplever store forskjeller på handling i butikk og på nett. Kort fortalt så må disse spille godt sammen. Det vil kreve mer av de som allerede har fysiske butikker.

Fremtidens kreativitet

Fremtidens kreativitet er et eget emne, men vær kreativ og innovativ. Finn løsninger som gir en god kundeopplevelse. Ikke alt trenger å være avansert. Det handler til slutt om kunden og hvordan de opplever bedriften og din merkevare. Mindre og mellomstore bedrifter har den fordelen at prosessene blir kortere og kan derfor snu seg raskere. Dette i motsetning til store selskaper hvor det ofte tar lang tid og er tunge prosesser med mange involverte.

Morgendagens konkurrenter vil endre seg og bli mer markeds- og dataorientert og ikke produktorientert som det har vært frem til nå.

Hva med de som ikke har fysisk butikk?

Bedrifter som i dag ikke har en fysisk butikk, men ønsker å starte digitalt har en stor fordel ved at de starter med blanke ark. De slipper å ta høyde for at de må tilpasse seg eksisterende virksomhet. Allikevel er det viktig å påse at det blir gjort gode markedsanalyser og at det er et marked for de produkter og eller tjenester som tilbys. Vi anbefaler alle uansett virksomhet og gjøre grundige markedsanalyser. Hvilke produkter skal tilbys, hvem er konkurrentene, faktiske priser og ikke villedende priser. Gjøres det grundige analsyser er det langt enklere å se hvor i verdikjeden man være, hvor er det minst konkurranse og om det er interne eller eksterne faktorer som gjør satsingen utfordrende. Kort oppsummert – Gjør grundige analyser før du går digitalt.

Les også artikkelen «Morgendagens konkurrenter »